Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Drmoul

 

Jednotka, která je zařazena do III. poplachového stupně a má 15 členů, se účastní různých zásahů: požáry budov, lesů, vypalování trávy, asistence u dopravních nehod, čerpání vody ze sklepů, budování protipovodňových hrází z pytlů s pískem při přívalových deštích, vyhledávání pohřešovaných osob, odstraňování spadlých stromů, asistence při transportu nadměrných osob, shazování sněhu ze střech a čištění okapů na budovách obce, asistence PČR - dle potřeby, spolupráce s OÚ na krizovém řízení. Ročně máme cca 25 až 30 výjezdů.

 

Bezpečnostní desatero pro každého z nás

 

 

KONTAKTY:

Starosta SDH - Petr Starenko, e-mail starostasdhdrmoul@seznam.cz

Velitel JPO - David Pospíšil, e-mail: vj.sdh@drmoul.cz

Webové stránky ve zkušební verzi - http://www.hasicidrmoul.8u.cz

 

Informace o SDH Drmoul:

Historie sboru:

Sbor dobrovolných hasičů v Drmoulu byl založen po 2. světové válce. První zmínky o drmoulských hasičích jsou sice už z roku 1886, ale do konce války v obci žilo německé a židovské obyvatelstvo, proto uvádíme jako rok založení českého sboru dobrovolných hasičů v Drmoulu rok 1946. První techniku k přepravě hasičského materiálu i mužstva si členové vyráběli sami. Hasičské zásahy se v poválečných letech prováděli po širokém okolí, požáry hospodářských budov i chalup hasiče zaměstnávaly ve dne i v noci. Náplní hasičské práce byly i noční hlídky při žních.

Akce, na kterých se v obci naše organizace v minulosti podílela, jsou: údržba a opravy požárních nádrží, výstavba kanalizace v obci a výkopové práce pro vodovod, štěrbinová nádrž, dláždění rybníka a výstavba výpustě, malování kina a kulturního domu, pomoc při stavbě kulturního domu, výstavba dětského hřiště, budování parku mezi školou a obecním úřadem, regulace a zatrubnění potoka, kontrola komínů a mnoho dalších malých akcí dle momentálních potřeb národního výboru.

V roce 1981 obdržel náš sbor auto Avia. Na podzim 1985 začal výkop základů na stavbu nové požární zbrojnice. V létě 1986 byl slavnostně položen základní kámen a započala výstavba nové budovy. V říjnu 1990 byla stavba slavnostně zkolaudována bez jediné závady a předána do užívání. Při této příležitosti předal okresní útvar v Chebu našim hasičům automobilovou stříkačku Tatra 815, která nám sloužila do roku 2019.

 

V roce 2019 jsme zahájili projekt  „Setkávání dobrovolných hasičů Drmoul - Griesbach“ Dispozičního fondu, Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, registrační číslo projektu DF/EÚS/EGR/012, který bude probíhat celý rok 2020. Předpokládáme, že spolupráce s německými hasiči bude pokračovat i po skončení projektu.

 

Kroužek mladých hasičů soutěží v hasičském sportu, účastní se hry Plamen, své umění předvádí na přehlídkách a slavnostech v obci i v okolí, náplní kroužku je převážně hasičina, dále např. uzlování, topografie, zdravověda, soutěže podporující stmelování kolektivu, vycházky po okolí, výlety, besedy. Najdete tu děti od 4 do 18 let. Celkově má sdružení 57 členů včetně dětí.

 

V současné době máme pravidelné akce po celý rok:

leden - Hasičský ples

únor - Pytlácký ples, Masopust

březen - MDŽ, Okurkiáda

duben - sběr železa a elektroodpadu po obci

květen – stavění májky, donedávna otvírání rozhledny

červen - Dětský den

červenec - ukončení školního roku - spaní v hasičárně

srpen - příprava na Drmoulské slavnosti

září - Drmoulské slavnosti, asistence na Cechu - sraz vojenské techniky - současné i válečné

říjen - sběr elektroodpadu

listopad - pomoc na Strašidelném bále

prosinec - rozsvěcení vánočního stromu

 


mapa