Navigace

Obsah

Sběrný dvůr

Logo

Sběrný dvůr odpadů Klimentov

Sběrný dvůr Klimetov, provozovaný společností Marius Pedersen a.s. v areálu bývalých kasáren, je určen pro občany obcí v okolí Mariánských Lázní, kteří nemohou užívat služeb Sběrného dvora provozovaného v Mariánských Lázních Technickým a dopravním servisem s.r.o. (je určen pouze pro obyvatele Města Mariánské Lázně). K odstranění odpadu jej mohou využívat i podnikatelské subjekty celé spádové oblasti. Občané obcí mohou po předložení občanského průkazu ukládat odpady zdarma nebo za úplatu, záleží na pravidlech dané obce. Konkrétní informace poskytne na vyžádání obecní úřad obce, ve které je občan hlášen k trvalému pobytu anebo přímo ve Sběrném dvoře. Firmy a podnikatelé mohou odevzdávat odpady pouze za úplatu podle ceníku.

Ve Sběrném dvoře je možno předávat k odstranění následující druhy odpadů:

objemné odpady (vše, co se nevejde do nádob na svoz odpadu - nábytek, koberce ...),

nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...),elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory ...),zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...),

větve (do průměru 10 cm),využitelné složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony),

textil (oblečení, bytový textil…)stavební odpady pouze za úplatu podle ceníku s výjimkou nebezpečných složek (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.) a stavebních odpadů nebezpečnými složkami znečištěných.

 

Provozní doba:

Pondělí – pátek

08:00 až 11:00 a 12:00 až 16:00

Sobota :  

08:00 až 11:00

Neděle :

zavřeno

 


mapa