Navigace

Obsah

Kontakty

MěÚ Mariánské Lázně - pracoviště TUZEX (naproti nádraží)
Příčná 647
353 01 Mariánské Lázně

Ing. Miluše Lišková – Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Teplá
Bc. Novotný Drmoul, Ovesné Kladruby, Prameny, Teplá, Tři Sekery, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín
Ing. arch. Blanka Alblová – Mariánské Lázně, Mnichov, Trstěnice, Stará Voda, Valy, Vlkovice
Milouš Novák – Územně analytické podklady

https://www.muml.cz/mestsky-urad/kontakty/telefonni-seznam/?filtr=62

 

ÚP Drmoul 2020 

Text zde ke stažení

1_Koordinační výkres zde ke stažení

1_Výkres základního členění území zde ke stažení

2_Hlavní výkres zde ke stažení

2_Širší vztahy zde ke stažení

3_Výkres předpokládaných záborů ZPF zde ke stažení

3_Výkres VPS_VPO zde ke stažení

4_Výkres koncepce uspořádání krajiny zde ke stažení

5_Hlavní výkres koncepce veřejné infrastruktury zde ke stažení

A1_Krajina - ÚSES zde ke stažení

A2_Krajina - Struktura krajiny, její užívání a ochrana zde ke stažení

B_Dopravní řešení zde ke stažení

C1_Vodní hospodářství - zásobování vodou zde ke stažení

C2_Vodní hospodářství - odkanalizování zde ke stažení

D1_Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje zde ke stažení

D2_Zásobování energiemi - plyn, teplo zde ke stažení


mapa