Navigace

Obsah

Obec má zpracovaný základní strategický dokument, kterému letos končí platnost. Zastupitelstvo obce musí schválit jeho aktualizaci.

Dokument má strukturu zpracovanou dle doporučené metodiky Ministerstva financí ČR, byl ve své struktuře navázán na dokumenty Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, MAS 21, o.p.s., kraje, státu, EU a v současnosti známými dotačními tituly.

Praktickým významem dokumentu je základ pro získávání dotací, protože některé dotační tituly jednoznačně vyžadují oporu v tomto typu dokumentu. Období platnosti aktualizovaného dokumentu je nastaveno na předpokládané programové období EU.

Prosíme případné zájemce o připomínky tohoto dokumentu, aby své dotazy a náměty odeslali do 27. 11. 2020 na e-mail starosty starostadrmoul@seznam.cz . Připomínky budou zpracovány a vyhodnoceny v rámci příštího jednání zastupitelstva obce.

Na obecním úřadě je možnost prohlédnout si celý strategický dokument včetně všech příloh, a to kdykoliv během úředních hodin.

Ing. Josef Švajgl

 

Strategie rozvoje obce Drmoul 2021 - 2027 _návrh pro jednání ZOD zde ke stažení

Strategie rozvoje obce Drmoul 2021 - 2027 _příloha č.1 zde ke stažení


mapa