Navigace

Obsah

Kniha o Drmoulu dávném a současném

 

O Drmoulu dávném a současném je název malé pomerančové knížečky, jež vyšla v létě 2012 za finanční podpory obce Drmoul.


V knize jsou zaznamenány významné události doby dřívější i současné, je dobré je připomínat nejen proto, že se obec rozrůstá / v roce 1999 – 748 obyvatel, v roce 2012 – 952 obyvatel/, ale i pro důležitost poslání celé knihy, která by měla v knihkupectví posílit regionální literaturu a která by se právě v této době mohla nabízet jako vhodný vánoční dárek.


Rozhodně by knížečka měla zaujímat své čestné místo v knihovně každé rodiny žijící v Drmoulu.


Výbornou práci odvedl v úvodu o obci Drmoul pan Ladislav Štěpán, jemuž patří poděkování i za vydatnou pomoc při vydání knihy v tiskárně, za grafiku a uspořádání do knižní podoby.


Text o obci připravila paní Růžena Knedlíková, která již po několik desítek let neúnavně a vydatně sbírá a schraňuje a zpracovává veškeré podklady týkající se čehokoliv spojeného s obcí Drmoul a neustále se snaží zabezpečovat kulturní vyžití občanů. Za to jí patří ohromný dík.


Současnost si většina z nás dovede vybavit, odžila si ji zde, dnes v Drmoulu žije třetí generace od druhé světové války a migrace rodin je téměř nulová. Noví obyvatelé si k nám našli cestu zřejmě díky tomu, že současný Drmoul je úhlednou a moderní obcí.
Není však od věci, abychom si všichni díky knize připomněli třeba úspěšné občany mezi námi.


Co je však posláním knihy – to je její zajímavě a pečlivě zpracovaná část historická. Navíc se zdařilo načasovat i rok vydání knížečky, neboť kniha byla vydaná v roce nedožitých 99. narozenin spisovatele Norberta Frýda, jehož rodina měla a má blízký vztah k obci Drmoul. Obec si váží přítomnosti celé rodiny NF- dcery Žandy, manžela Ladislava Štěpána, synů Jakuba a Jana i dopisu od paní Libušky Frýdové přečteného při letním křtu knihy.


Spisovatel na zdejší židovské prostředí vzpomíná prostřednictvím své rodiny, protože dědeček z matčiny strany z Drmoulu pocházel.
A jak píše pan Ladislav Štěpán ve zmiňované knize: „ Můj tchán spisovatel Norbert Frýd popsal ono krásné místo velmi pěkně v románové kronice Vzorek bez ceny a pan Biskup, nechme tedy vyprávět kroniku a radujme se z nového a krásného Drmoulského sborníku:….“


Nezbývá tak malé pomerančové knížečce popřát alespoň jedno další vydání!Mgr. Hana Zadinová
 


mapa