Obsah

Přátelství a poznávání bez hranic

Název projektu: Přátelství a poznávání bez hranic

Číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0147

Dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond 

Termín realizace: duben - červenec 2022

Rozpočtové náklady projektu: 8 882 EUR

Předpokládaná výše dotace: 85 %  

 

Cílem projektu je se zaměřit na prohloubení spolupráce a partnerství mezi Landkreis Bayreuth a Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko. Obsahem budou dvě vzájemná setkání. Prvním setkáním je prožití jednoho společného dětského dne v Drmoulu. Děti z bavorských škol (3. a 4. třída) si stejně jako české děti z obce Drmoul a jejího okolí vyzkouší svoji pohybovou a znalostní všestrannost. Dále si můžou také vyzkoušet hasičskou techniku či zkusit poskytnout první pomoc za asistence záchranné složky. Bude následovat i další doprovodný program. Druhé setkání se uskuteční u partnera na bavorské straně. S pedagogy z českých škol z regionu Mariánskolázeňska a jejich zřizovateli (starosty našich obcí Mariánskolázeňska) navštívíme jednu vybranou  bavorskou školu. Uskuteční se společný workshop (prezentace úspěšných projektů zaměřených na podporu školství a vzdělávání), prohlídka školy ve městě Weidenbergu, a diskuze bude směřovat i k podpoře zdravého tělesného a výživového vývoje dětí. Svým zaměřením projekt přímo cílí k podpoře rovných příležitostí, což se odrazí i ve veškeré práci s cílovými skupinami. Projekt má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. V rámci projektu vzniknou česko-německé reportáže, které zajistí efektivní propagaci jak projektu, tak i práce s dětmi v obou příhraničních regionech a budou inspirací pro další rozvoj vzdělávání a komunikace partnerů projektu (weby, sociální sítě atd.), neboť bychom chtěli v budoucnosti spolupráci těchto partnerů dále rozvíjet.

Aktivity projektu:

Plakát Plakát

 

Pozvánka na výjezdní workshop do Weidenberg ke stažení zde


Více zde: https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/cil-eus-df-cr-bavorsko-2014-2020/pratelstvi-a-poznavani-bez-hranic/


mapa