Navigace

Obsah

Projekt: Vybudování a obnova zařízení pro volný čas

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01314
NOSITEL PROJEKTU: Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad
TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 7 406 262,52 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%
 
 
Projektu se účastní čtyři členské obce Svazku. Cílem projektu je vybudovat nebo obnovit místa pro volnočasové aktivity. V rámci tohoto projektu dojde k těmto aktivitám:
 
Obec Dolní Žandov
  • Obnova prostoru pro volnočasové aktivity u ZŠ (lokalita u hasičské zbrojnice)
  • Osazení fitness prvků u obytného panelového domu v centru obce
Obec Drmoul
  • Vybudování hřiště u ZŠ
  • Úprava prostoru a osazení laviček na odpočinkovém místě Sekerská
  • Osazení fitness prvků v lokalitě Cihelna
Obec Stará Voda
  • Zkvalitnění povrchu víceúčelového hřiště
Obec Valy
  • Obnova víceúčelového hřiště
 
Projekt svým zaměřením podporuje zvýšení kvality fyzického prostředí regionu a přeměnu ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU.
 
Valná hromada Svazku schválila podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad v srpnu roku 2014. Při přípravě projektu probíhaly individuální konzultace členů realizačního týmu, konzultace s partnery projektu a s Úřadem regionální rady. Byla pečlivě připravována a konzultována projektová dokumentace, bylo nutné vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby bylo možno projekt financovat z programu ROP Severozápad. Příprava projektu zahrnovala také rozhodnutí o složení projektového týmu a nalezení vhodných partnerů projektu, se kterými byly uzavřeny partnerské smlouvy.  
 
Žádost o dotaci byla podána dne 25. 9. 2014, realizace projektu trvá do 28. 9. 2015 a bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě, která trvá do 30. 4. 2015, budou provedeny zemní práce v lokalitě Dolní Žandov, všechny ostatní aktivity projektu budou realizovány v II. etapě do 28. 9. 2015. 
 
- - -
 
Žádost o dotaci byla Úřadem regionální rady schválena počátkem roku 2015  a v dubnu 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo na realizaci, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Do 20. 5. 2015 bude na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu, partneři byli informováni o všech aktivitách během I. etapy. 
 
Průběžná kontrola realizace bude pokračovat, aby byly zajištěny všechny aktivity projektu a splněny všechny indikátory.
 
Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2020 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 22. 10. 2019 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 18. 9. 2017 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 23. 11. 2016 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 16. 2. 2016 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 30. 06. 2015 ke stažení zde.
Přednáška 7. 9. 2015 "Význam zeleně v intravilánu obcí" - pozvánka ke stažení zde.
 
 
Fotografie z realizace projektu:
Dolní Žandov - prostranství za hasičskou zbrojnicí:
 
Drmoul - prostranství na ulici Sekerská:
 
Drmoul - fitness prvky (prostranství Cihelna):
 
Drmoul - víceúčelové hřiště u základní školy:
 
Stará Voda - fotbalové hřiště:
 
Valy - víceúčelové hřiště
 
Partneři projektu:
Občanské sdružení Cesta z města
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, pobočka Cheb
Město Lázně Kynžvart
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova 
 

 

 

Více zde: https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/rop-severozapad/vybudovani-a-obnova-zarizeni-pro-volny-cas/

mapa