Obsah

Setkání bez hranic

SLATINSKÝ BĚH 2021

V sobotu 18. 9. 2021 se konal již VIII. ročník Slatinského běhu.

foto

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko ve spolupráci s Mariánskolázeňskem, o. p. s. a zástupci Obce Stará Voda připravili VIII. ročník běžeckého závodu nesoucího název „Slatinský běh“.

 

VIII. ročník Slatinského běhu se konal v sobotu 18. 9. 2021. Všichni jsme určitě uvítali bezdešťové počasí a dokonce i sluníčko se na nás usmálo. I když byla menší účast než v minulých ročnících, o to víc nás těší, že někteří účastníci a i jejich doprovod se stále vracejí a pochvalují si přátelskou atmosféru přeshraničního běhu. Celkem startovalo 18 běžců ve třech kategoriích - dětí (5 účastníků), ženy (6 účastnic), muži
(7 účastníků). Tak jako v minulých ročnících se na startovní čáru v kategorii muži postavili i účastníci z německé strany. Trasa pro dospělé měřila 5 km, trasa pro děti byla dlouhá 2,5 km. Trasa závodu vedla opět na hranici České republiky a Bavorska, na území zaniklé obce Slatina a na území obce Mähring. Obě trasy vedly přes státní hranici na území Bavorska. I tentokrát si účastníci vyzkoušeli hod granátem, střelbu ze vzduchovky na stanovené cíle a těsně před cílem ještě i jednoduché plazení. Všichni účastníci zvládli připravené disciplíny výtečně.

Na všechny čekalo v cíli zdarma občerstvení v podobě teplých a studených nápojů, koláčků a na ohni opečeného špekáčku. Na vítěze jednotlivých kategorií čekalo slavnostní vyhlášení, kdy všichni běžci obdrželi medaile, diplomy a drobné dárky.

 

Rok uteče a my coby pořadatelé slatinského běhu se budeme těšit na další ročník běhu. Zejména X. ročník pro nás bude výzvou připravit nějaké speciální překvapení pro účastníky běhu. Všem účastníkům a jejich doprovodu patří dík, že nám zachovávají svoji přízeň. To je pro nás náboj do organizování dalšího ročníku. Velké poděkování si zaslouží jako vždy i Záchranná služba Royal Rangers za zdravotnický dohled na trati a za poskytnutí menšího ošetření jedné ze závodnic.  Nemalé poděkování patří i zástupcům Obce Stará Voda a SDH Drmoul za pořadatelskou pomoc.

 

Tisková zpráva zde


mapa