Navigace

Obsah

Obnova místních komunikací

Obnova místních komunikací

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:   CZ. 1.09/2.2.00/86.01363
NOSITEL PROJEKTU:    Obec Drmoul
DOTAČNÍ TITUL:    Regionální operační program NUTS II Severozápad
TERMÍN REALIZACE:     2015
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:   6 699 475,70 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE:   85%Více zde: http://www.marianskolazensko.org/products/obnova-mistnich-komunikaci/

Hlavním strategickým cílem projektu je Regenerace a revitalizace částí obce Drmoul prostřednictvím obnovy místních komunikací, konkrétně jde o ulice K Cechu, Ke Studánce a Luční.

Ulice K Cechu je jednou z nejstarších ulic v obci, okolní zástavba je tedy převážně z I. poloviny
20. století. V rámci údržby byla v této ulici provedena již několikrát dílčí oprava povrchu (oprava děr), přesto je povrch ve špatném stavu. Ulice vede také k novému cíli/atraktivitě – K Cechu sv. Víta, což je zaniklá vesnice v blízkosti obce.

Ulice Luční patří mezi nejfrekventovanější ulici obce. Část ulice tvoří také starší zástavba, v druhé části se jedná o zástavbu novou. Komunikace je ve špatném stavu, nespočet výmolů a děr stěžuje i její zimní údržbu.

Ulice Ke Studánce je poměrně novou ulicí, která ale svým povrchem odpovídá spíše účelové komunikaci. Povrch je pouze zpevněn štěrkodrtí, není vyřešeno odvodnění apod. Ulice se stala také více frekventovanou, jelikož i v této lokalitě v posledních letech přibylo nové výstavby.

Cílem projektu je oživení a vyvážený rozvoj venkovské obce Drmoul prostřednictvím realizace tohoto projektu. Dojde tak k rozvoji a zkvalitnění infrastruktury, fyzického a kulturního prostředí.

Žádost o dotaci byla podána dne 23. 2. 2015, realizace projektu potrvá do 28. 9. 2015, na všech uvedených komunikací bude obnoven povrch, v několika částech bude vybudován zelený pás osazený trávou a vzniknou parkovací stání se zámkovou dlažbou.

V rámci realizace projektu bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo
na stavební práce, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly
v souladu s projektovou dokumentací. Proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu. Partneři projektu jsou průběžně informováni o všech aktivitách projektu.

Informace o projektu jsou umisťovány na webové stránky obce: obecni-urad/projekty-obce/.

 

    Partneři projektu:

Město Lázně Kynžvart

Obec Velká Hleďsebe

  Obec Dolní Žandov

   Obec Stará Voda

    Obec Tři Sekery

 

Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2020 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 23. 10. 2019 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 23. 10. 2018 ke stažení zde

Tisková zpráva ze dne 19. 9. 2017 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 23. 11. 2016 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 12. 8. 2015 ke stažení zde.

Tisková zpráva ze dne 24. 2. 2016 ke stažení zde.

Pozvánka k přednášce o životním prostředí zde.Více zde: http://www.marianskolazensko.org/products/obnova-mistnich-komunikaci/

mapa