Navigace

Obsah

Nádrž dešťové vody pro zpětné využití v obci Drmoul 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011450

Předmětem projektu byla realizace retenční jímky a souvisejících plnění pro zadržení dešťových vod z Hasičské zbrojnice a Obecního úřadu v obci Drmoul.

Celkové náklady projektu: 1.364.151,50 Kč

Z toho způsobilé výdaje:           931.589 Kč

Výše dotace:                         791.850,65 Kč

 

Cedulka s realizací ke stažení

foto


mapa