Navigace

Obsah

Dotované projektyPROGRAM OBNOVY VENKOVA 2023 A 2024

V roce 2023 získala obec dotaci na akci "Veřejná infrastruktura obce Drmoul" ve výši 250 000 Kč. V rámci akce byly vyměněny svítidla veřejného osvětlení,  světla v kulturním sálu a při stavbě přístavby garáží hasičské zbrojnice byla udělána nová betonová podlaha.

 

V roce 2024 obec opět získala dotaci na rozšíření požární zbrojnice ve výši 250 000 Kč.

 

Celkové náklady činily:

- výměna svítidel veřejného osvětlení          52 017,00 Kč 

- výměna světel na kulturním sále             142 488,00 Kč

- přístavba požární zbrojnice                   4 369 801,54 Kč

 

fotofotofotofotofotofotofotofoto

 

www.kr-karlovarsky.cz   

Logo KK kraj


CYKLOSTUDIE DRMOUL TJ SOKOL - CENTRUM OBCE

V roce 2023 získala obec dotaci na vyhotovení Cyklostudie Drmoul TJ Sokol - centrum obce od Karlovarského kraje ve výši 158 812 Kč. V rámci rozvoje cyklistické infrastruktury na území obce Drmoul je studie zpracována na pokračování cyklotrasy od parkoviště TJ Sokol Drmoul do centra obce. V cyklostudii jsme zohlednili i návaznost na cyklostezku Hamrníky – Drmoul, která se začne realizovat v příštím roce a návaznost na plánovanou výstavbu rodinných domů, kterou připravují individuální investoři na přilehlých pozemcích. Celkové náklady na cyklostudii činily 211 938,80 Kč.

Cyklostudie

www.kr-karlovarsky.cz   

Logo KK kraj


 

POŘÍZENÍ NOVÉ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY PRO JSDH DRMOUL

V roce 2022 získala obec dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Drmoul od Karlovarského kraje ve výši 2 000 000 Kč.

V roce 2023 získala obce dotaci od Ministerstva vnitra České republiky ve výši 2 500 000 Kč.

Následně byla v roce 2023 pořízena nova cisterna za částku 9 298 850 Kč. Na koupi nového auta přispěla i sousední obec Trstěnice příspěvkem 100 000 Kč.

CAS

www.kr-karlovarsky.cz                           www.mvcr.cz

Logo KK krajLogo MV

MODERNIZACE BUDOVY ŠKOLY A KULTURNÍHO DOMU V DRMOULU

V červnu 2022 obec získala dotaci na modernizaci budovy školy a kulturního domu. Ještě před prázdninami jsme zvládli narychlo zorganizovat výběrové řízení na stavební firmu, aby došlo k rekonstrukci ihned během letních prázdnin. 

Ve školní jídelně je zhotovena akustika a nová světla.

Ve staré budově školy proběhla rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace a následná výmalba, instalace světel a od pondělí 15. 8. 2022 se začalo s úklidovými pracemi. Zahájit školní rok se podařilo v pondělí 5. září 2022.

Přikládáme pár fotografií z akce a děkujeme Ministerstvu pro místní rozvoj ČR za finanční podporu.

fotofotofotofoto

https://www.mmr.cz

foto


ÚPRAVA GEOMETRIE KŘIŽOVATKY A STŘEDOVÉHO OSTRŮVKU PLZEŇSKÁ - HAMRNICKÁ

S finanční podporou Karlovarského kraje byla v roce 2022 upravena geometrie křižovatky a středového ostrůvku ul. Plzeňská - Hamrnická.

fotofotofotofotofoto

 

http://www.kr-karlovarsky.cz

Živý kraj Karlovarský kraj


 

DOSADBA STROMOŘADÍ A KRAJINNÝCH PRVKŮ

V návaznosti na předchozí výsadby v obci byla v roce 2021 s finanční podporou Karlovarského kraje zvolena dosadba náhradou za uschlé, poškozené či málo vitální jedince pro zachování krajinného rázu včetně zabezpečení 13 ks stromů.  Akci realizovala obecní organizace Lesy Drmoul s. r. o., stejně tak jako u již realizovaných výsad alejí v obci, a stará se o její následnou péči. Se zaléváním pomáhá místní jednotka dobrovolných hasičů. 

Projekt se nalézá na obecních pozemcích a dosazovalo se 7 ks lípy srdčité a 6 ks třešně ptačí.

fotofotofotofotofoto foto

http://www.kr-karlovarsky.cz

Živý kraj Karlovarský kraj


KNIHA O HISTORII OBCE "DRMOUL A ZANIKLÁ VESNICE CECH SV. VÍTA"

V roce 2021 napsána kniha o historii obce "Drmoul a zaniklá vesnice Cech Sv. Víta. Autory jsou pan Richard Švandrlík a Zdeněk Buchtele.

Zdeňka Buchtele, autor desítek odborných článků a mnoha knih, neúnavného propagátora našeho regionu a objevitele, který významně přispěl k jeho poznání a zvýšení regionální identity našich obyvatel. Na knihu jsme získali dotaci od Karlovarského kraje.

http://www.kr-karlovarsky.cz

Živý kraj   Karlovarský kraj


 

OPRAVA VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ DRMOUL

V roce 2021 byla realizována Oprava vnitřní elektroinstalace zázemí sportoviště Drmoul, na kterou jsme získali dotaci od Karlovarského kraje.

ObrázekObrázekObrázek

http://www.kr-karlovarsky.cz

Živý kraj   Karlovarský kraj


 

ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE CENTRA OBCE DRMOUL

V roce 2021 koupila obec pozemkové parcely v centru obce p.č. 16/1 a p.č. 16/2 v katastrálním území Drmoul, kde je v plánu vytvořit centrum obce.

Projekt Zpracování územní studie centra obce Drmoul byl realizován s dotací z rozpočtu Karlovarského kraje.

Územní studie

http://www.kr-karlovarsky.cz

Živý kraj   Karlovarský kraj


 

DOSADBA STROMOŘADÍ A KRAJINNÝCH PRVKŮ

V návaznosti na předchozí výsadby v obci byla s finanční podporou Karlovarského kraje zvolena výsadba stromů Javor mléč v počtu 37 ks, kterou realizovala obecní organizace Lesy Drmoul s. r. o., stejně tak jako u již realizovaných výsad alejí v obci, a stará se o její následnou péči. Se zaléváním pomáhá místní jednotka dobrovolných hasičů. 

Projekt byl realizován na obecních pozemcích, kde došlo ke spojení zastavěné části s dříve zalesněnou lokalitou. Touto výsadbou je tak znovuobnovena historická cesta v lokalitě pod Panským vrchem.

 

fotofotofotofoto

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo


POŘÍZENÍ IZOLAČNÍCH DÝCHACÍCH PŘÍSTROJŮ PŘETLAKOVÝCH PRO JSDH DRMOUL

V roce 2020 byly pořízeny izolační přetlakové dýchací přístroje pro JSDH Drmoul.  Na pořízení získala obec dotaci od Karlovarského kraje.

 

logo logo


VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ V KULTURNÍM DOMĚ A V OBJEKTU HASIČÁRNY

V roce 2020 byly s finanční podporou Karlovarského kraje vyměněny dožívající plynové kotle. Byly vybrány moderní kotle pro úsporný provoz, navíc v objektu hasičárny se rozvody rozdělily na okruhy umožňující vytápění zvlášť prostory pro hasiče, pro dílnu zaměstnanců obce a bytovou jednotku v budově hasičárny. 

Kotel v kulturním doměKotel hasičárnaOkruhy

 

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

http://www.zivykraj.cz

logo

 


OSVĚTLENÉ NÁPISY NA BUDOVÁCH OBECNÍHO ÚŘADU, KULTURNÍHO DOMU, ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

V roce 2020 byly s finanční podporou Karlovarského kraje osazeny osvětlenými nápisy budovy obecního úřadu, kulturního domu, Základní a Mateřské školy Drmoul.

fotofoto foto fotofoto foto

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

http://www.zivykraj.cz

logo

 


OPLOCENÍ POZEMKU U ŠKOLY PO DEMOLICI Č.P. 110, DRMOUL

V roce 2020 byl s finanční podporou Karlovarského kraje upraven a oplocen pozemek vedle Základní školy po demolici budovy č. p. 110, Drmoul.

foto

 

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

http://www.zivykraj.cz

logo

 


DOTACE NA NOVÝ AUTOMOBIL PRO SDH DRMOUL - FIAT DUCATO S PŘÍVĚSEM

V roce 2019 byl s finanční podporou Karlovarského kraje pořízen nový automobil pro SDH Drmoul. Dne 24. 1. 2020 si jej mohli členové sboru převzít s požadovanou výbavou ke své činnosti a vozový park místního sboru dobrovolných hasičů se tak rozrostl o 9-místnou dodávku Fiat Ducato s přívěsem.

 

fotofotofoto

 

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

http://www.zivykraj.cz

logo

 


VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA CYKLOSTEZKU K ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ NA TRASE HAMRNÍKY - DRMOUL

 

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

http://www.zivykraj.cz

logo

 


OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA p.p.č. 1207/1, v k. ú. DRMOUL - VODNÍ ULICE

V roce 2019 byla schválena dotace na opravu a modernizaci Vodní ulice v Drmoule s finanční podporou Karlovarského kraje. Byly vytvořeny viditelnější a bytelné retardéry ke zpomalení provozu v ulici.

Vodní 1Vodní 2

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

 

http://www.zivykraj.cz

logo

 


MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ AREÁLU TJ SOKOL DRMOUL

Areál TJ Sokol Drmoul

V ROCE 2019 SE PROVÁDÍ MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ AREÁLU TJ SOKOL DRMOUL S FINANČNÍ PODPOROU KARLOVARSKÉHO KRAJE

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

 

http://www.zivykraj.cz

logo

 

 


REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Hasičská zbrojnice

V ROCE 2018 BYLO PROVEDENO ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZA FINANČNÍ PODPORY KARLOVARSKÉHO KRAJE.
logo

logo

 


 


ÚPRAVA WC A KANALIZACE V BUDOVĚ ZŠ DRMOUL

Foto

V ROCE 2018 BYLA  ZA PŘISPĚNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PROVEDENA REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V DRMOULU.

logo

 

VĚCNÉ VYBAVENÍ PRO SDH

FOTO

V ROCE 2016 BYLO POŘÍZENO VĚCNÉ VYBAVENÍ PRO SDH DRMOUL ZA PŘISPĚNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE.

logo


DĚTSKÝ KOUTEK

V ROCE 2016 BYL OBNOVEN DĚTSKÝ KOUTEK NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI VČETNĚ NOVÉHO OPLOCENÍ ZA FINANČNÍ PODPORY KARLOVARSKÉHO KRAJE.

FOTO HŘIŠTĚ
logo

logo


mapa