Navigace

Obsah

Dotované projekty


DOSADBA STROMOŘADÍ A KRAJINNÝCH PRVKŮ

V návaznosti na předchozí výsadby v obci byla s finanční podporou Karlovarského kraje zvolena výsadba stromů Javor mléč v počtu 37 ks, kterou realizovala obecní organizace Lesy Drmoul s. r. o., stejně tak jako u již realizovaných výsad alejí v obci, a stará se o její následnou péči. Se zaléváním pomáhá místní jednotka dobrovolných hasičů. 

Projekt byl realizován na obecních pozemcích, kde došlo ke spojení zastavěné části s dříve zalesněnou lokalitou. Touto výsadbou je tak znovuobnovena historická cesta v lokalitě pod Panským vrchem.

 

fotofotofotofoto

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

 


VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ V KULTURNÍM DOMĚ A V OBJEKTU HASIČÁRNY

V roce 2020 byly s finanční podporou Karlovarského kraje vyměněny dožívající plynové kotle. Byly vybrány moderní kotle pro úsporný provoz, navíc v objektu hasičárny se rozvody rozdělily na okruhy umožňující vytápění zvlášť prostory pro hasiče, pro dílnu zaměstnanců obce a bytovou jednotku v budově hasičárny. 

Kotel v kulturním doměKotel hasičárnaOkruhy

 

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

http://www.zivykraj.cz

logo

 


OSVĚTLENÉ NÁPISY NA BUDOVÁCH OBECNÍHO ÚŘADU, KULTURNÍHO DOMU, ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

V roce 2020 byly s finanční podporou Karlovarského kraje osazeny osvětlenými nápisy budovy obecního úřadu, kulturního domu, Základní a Mateřské školy Drmoul.

fotofoto foto fotofoto foto

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

http://www.zivykraj.cz

logo

 


OPLOCENÍ POZEMKU U ŠKOLY PO DEMOLICI Č.P. 110, DRMOUL

V roce 2020 byl s finanční podporou Karlovarského kraje upraven a oplocen pozemek vedle Základní školy po demolici budovy č. p. 110, Drmoul.

foto

 

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

http://www.zivykraj.cz

logo

 


DOTACE NA NOVÝ AUTOMOBIL PRO SDH DRMOUL - FIAT DUCATO S PŘÍVĚSEM

V roce 2019 byl s finanční podporou Karlovarského kraje pořízen nový automobil pro SDH Drmoul. Dne 24. 1. 2020 si jej mohli členové sboru převzít s požadovanou výbavou ke své činnosti a vozový park místního sboru dobrovolných hasičů se tak rozrostl o 9-místnou dodávku Fiat Ducato s přívěsem.

 

fotofotofoto

 

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

http://www.zivykraj.cz

logo

 


VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA CYKLOSTEZKU K ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ NA TRASE HAMRNÍKY - DRMOUL

 

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

http://www.zivykraj.cz

logo

 


OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA p.p.č. 1207/1, v k. ú. DRMOUL - VODNÍ ULICE

V roce 2019 byla schválena dotace na opravu a modernizaci Vodní ulice v Drmoule s finanční podporou Karlovarského kraje. Byly vytvořeny viditelnější a bytelné retardéry ke zpomalení provozu v ulici.

Vodní 1Vodní 2

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

 

http://www.zivykraj.cz

logo

 


MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ AREÁLU TJ SOKOL DRMOUL

Areál TJ Sokol Drmoul

V ROCE 2019 SE PROVÁDÍ MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ AREÁLU TJ SOKOL DRMOUL S FINANČNÍ PODPOROU KARLOVARSKÉHO KRAJE

http://www.kr-karlovarsky.cz

logo

 

http://www.zivykraj.cz

logo

 

 


REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Hasičská zbrojnice

V ROCE 2018 BYLO PROVEDENO ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZA FINANČNÍ PODPORY KARLOVARSKÉHO KRAJE.
logo

logo

 


 


ÚPRAVA WC A KANALIZACE V BUDOVĚ ZŠ DRMOUL

Foto

V ROCE 2018 BYLA  ZA PŘISPĚNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PROVEDENA REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V DRMOULU.

logo

 

VĚCNÉ VYBAVENÍ PRO SDH

FOTO

V ROCE 2016 BYLO POŘÍZENO VĚCNÉ VYBAVENÍ PRO SDH DRMOUL ZA PŘISPĚNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE.

logo


DĚTSKÝ KOUTEK

V ROCE 2016 BYL OBNOVEN DĚTSKÝ KOUTEK NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI VČETNĚ NOVÉHO OPLOCENÍ ZA FINANČNÍ PODPORY KARLOVARSKÉHO KRAJE.

FOTO HŘIŠTĚ
logo

logo


mapa