Navigace

Obsah

PROJEKT: Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01298

NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul

DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad

TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015

ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 5 045 218,67 Kč

PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%

 

Hlavním strategickým cílem projektu je regenerace a revitalizace částí obce Drmoul včetně kvalitní, dobře vybavené a dostupné infrastruktury pro občanskou vybavenost, kulturní a komunitní život a vzdělávání, tj. konkrétně: dostavba a vybavení kulturního domu pro komunitní a veřejný sektor včetně zlepšení akustiky sálu a jeho zpřístupnění, dále obnova chodníku u blízké autobusové zastávky.

Obec získala kulturní dům od družstva Jednota koupí v roce 1999. Ve středu budovy je společenský sál se zázemím na severní straně a vstupním vestibulem v jihozápadním rohu. Obec postupně objekt upravovala a rekonstruovala. Mezi nejvýznamnější úpravy patří vybudování mateřské školy s kuchyňským provozem a jídelnou. Přístavba sedlové střechy na kulturní dům zásadním způsobem změnila jeho vzhled a objekt se tak přizpůsobil typické venkovské zástavbě. Mateřská škola s kuchyňským provozem a jídelnou a společenský sál jsou nyní plnohodnotně využívané. Přístavba sedlové střechy poskytla prostor pro další rozšíření funkcí kulturního domu, které představuje tento projekt. Rozšíření, které je obsahem tohoto projektu, by znamenalo dostavbu celého horního patra kulturního domu a výstavbu multifunkčních prostor. Kulturní dům je stále jediným společenským a kulturním centrem v obci.

 V rámci projektu budou vybudovány zasedací místnosti se zázemím a vybavením, které budou sloužit zejména spolkům, organizacím obce a obci, pro pořádání společenských, kulturních a občas i vzdělávacích akcí, zejména pro základní a mateřskou školu, obec, Klub žen, Sokol, SDH, knihovnu, Správu lesů ap. Zázemí jim poskytne obnova chodníku naproti kulturního domu u nejbližší autobusové zastávky. Další částí projektu je zlepšení akustiky sálu kulturního domu, čímž dojde k výraznému kvalitativnímu zlepšení jeho využití. V rámci zlepšení akustiky, která spočívá zejména v úpravě interiéru s důrazem na strop sálu, dojde také k odstranění nevyhovujících zářivkových svítidel a jejich nahrazení novým, ekologičtějším osvětlením.

 Realizací projektu dojde k dokončení více jak desetiletého úsilí obce na obnově centra obce s využitím několika projektů.

Žádost o dotaci byla podána dne 25. 9. 2014, realizace projektu trvá do 28. 9. 2015 a bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě, která trvá do 30. 4. 2015, bude provedeno vytýčení stavby a přípravy konstrukcí pro sádrokartonové konstrukce, všechny ostatní aktivity projektu budou realizovány do 28. 9. 2015.

                                            

Žádost o dotaci byla Úřadem regionální rady schválena počátkem roku 2015 a v dubnu 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo na realizaci, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Do 20. 5. 2015 bude na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu, partneři byli informováni o všech aktivitách během I. etapy.

Průběžná kontrola realizace bude pokračovat, aby byly zajištěny všechny aktivity projektu a splněny všechny indikátory.

Partneři projektu:

Obec Dolní Žandov

Město Lázně Kynžvart

Obec Stará Voda

Obec Tři Sekery

Obec Velká Hleďsebe

 

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Tisková zpráva ze dne 30.6.2015

Pozvánka na přednášku

Tisková zpráva ze dne 30.3.2016

Tisková zpráva ze dne 5. 9. 2017 zde ke stažení

Tisková zpráva ze dne 23. 10. 2018 zde ke stažení

Tisková zpráva ze dne 23. 10. 2019 zde ke stažení

Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2020 zde ke stažení

 


mapa