Obsah

Důležité odkazy k problematice Covid-19

OČKOVÁNÍ - pomůžeme s registrací na očkování, kontaktujte nás
na tel. č. 778 495 946 (včetně SMS, WhatsApp)

Aktuálně k 3. 1. 2023

Vážení občané, informujeme Vás o omezení návštěv v Nemocnici Mariánské Lázně. Vzhledem k zvýšenému výskytu respiračních onemocnění se vedení Nemocnice dočasně rozhodlo omezit povolení k návštěvám. Od 2. 1. 2023 v Nemocnici Mariánské Lázně tak platí zákaz návštěv s výjimkou k pacientům s omezenou svéprávností  a dále v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Osoba konající návštěvu u těchto osob musí vyplnit dotazník/čestné prohlášení a mít aktuálně naměřenou teplotu nižší než 37 °C.  Při návštěvě je nezbytností používání respirátoru třídy FFP2, nebo KN95 bez výdechového ventilu a nesmí mít příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Návštěvy budou umožněny po předchozí telefonické domluvě: 354 474 233, 354 474 245  354 474 264

Nemocnice tímto opatřením chrání nejen hospitalizované pacienty, ale i svůj ošetřující personál.

PhDr. Vladimír Bervida, MBA, DBA
Krizové řízení

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

      Město Mariánské Lázně

      Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

      IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061,  DS: bprbqms

      http://www.muml.cz | www.marianskelazne.cz


Doporučení k očkování na podzim 2022 ke stažení

V případě zájmu o očkování kontaktujte svého praktického lékaře, případně očkovací místa v Karlovarském kraji zde .


Systém O-T-N od 1. 11. 2021 přehledně zde


Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí:

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Zjednodušenou a strukturovanou formou uvedena účinná krizová, mimořádná opatření, a také komunikace pomocí aplikace "Virtuální sestra Anežka" na webu:

http://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/


Očkování a ostatní informace na očkovacím portálu https://covid.gov.cz/

Objednat se pomocí rezervačního systému na testy Covid-19 můžete na níže uvedených odkazech:

Mariánské Lázně https://labin.cz/

Krajská nemocnice Cheb, Karlovy Vary https://www.rezervacekk.cz/


Aktuální výskyt COVID-19 v ČR a všechny důležité informace pro každého z nás naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky pod tímto odkazem:

https://koronavirus.mzcr.cz/


Informace je možné získat:

1212 - celostátní bezplatná linka Ministerstva zdravotnictví

602 251 658 - Informační linka krajské hygienické stanice (8.00 - 16.00 hodin)

Karlovarský kraj k už dříve fungujícím linkám KHS Karlovarského kraje a SZÚ ČR zřídil od 14. 3. 2020 novou informační linku krizovým opatřením v souvislosti s nouzovým stavem:

601 214 174 denně od 8.00 do 15.00 hodin.

Informace určené seniorům, osobám s chronickými nemocemi a oslabenou imunitou:

leták seniorům

https://prevencekriminality.cz/preventivni-rady-seniori/

 

Na OÚ Drmoul máme k dispozici chirurgické roušky, ve vyjímečných případech předáme ochranný štít. Pro způsob vyzvednutí nás kontaktujte kdykoliv, prosíme, na výše uvedených telefonních číslech. Respirátory naše obec zatím neobdržela.

 

Provozovny s rozvozem jídel a nebo vydávají jídlo přes okénko v Mariánských Lázních (Není aktualizován!!! Otevření restaurace, výdej jídla a rozvoz jídla si řeší provozovny samy, prosíme, informujte se o aktuální nabídce na níže uvedených kontaktech) :

 

Informace pro občany pracující v SRN:

http://bezport.kr-karlovarsky.cz/informacni-servis/informace-pro-obcany-cr-pracujici-v-srn

 

Informace k nouzovému stavu od 1. 3. 2021 a vzory formulářů k vycestování mimo okres (aktuálně není potřeba):

Otázky a odpovědi zde ke stažení (27.63 kB)

Potvrzení zaměstnavatele - vzor zde ke stažení (13.06 kB)

Čestné prohlášení - vzor zde ke stažení (15.88 kB)

Čestné prohlášení - cesty mimo práci - vzor zde ke stažení (18.29 kB)

 

Další potřebné informace najdete na stránkách:

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

http://www.khskv.cz/

http://www.szu.cz/


mapa