Navigace

Obsah

Ekokom - Osvědčení o úspoře emisí za rok 2023

Typ: ostatní
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2023, kterých jsme dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

V roce 2023 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci
tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 26,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v
průměru spotřebuje za rok více než 426 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 999 054 tun CO2 ekvivalentu (z
toho 428 916 tun biogenního a 570 138 tun fosilního CO2 ekv.)*.

Certifikát Drmoul Typ: PDF dokument, Velikost: 172.13 kB

* Biogenní CO2 ekv. - skleníkové plyny pocházející z biomasy, které by byly později uvolněny v rámci jejího
přirozeného rozkladu či požáru. Při udržitelném využívání biomasy nedochází k narušení uhlíkové bilance v
systému atmosféra-biosféra, resp. uvolněný uhlík je opětovně absorbován při procesu fotosyntézy.
Fosilní CO2 ekv. - skleníkové plyny uvolněné z fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn), tedy zásobníků uhlíku, které
vznikaly miliony let a jejich intenzivní spalování vede k narušení uhlíkové bilance. Tím nedochází pouze ke
globálnímu oteplování, ale také k okyselování vod a půd.
Pozn: Uvedené úspory a snížení představují emise a energie, kterým se předešlo nahrazením primární suroviny
surovinou druhotnou.


Příloha

Vytvořeno: 19. 6. 2024
Poslední aktualizace: 19. 6. 2024 10:32
Autor:


mapa