Navigace

Obsah

Tříkrálová sbírka 2021

Tato sbírka byla odlišná svou netradiční formou koledování, a doufáme, že to byl v historii jediný rok, kdy nás nemohli Tři králové navštívit osobně doma.

Tříkrálová sbírka v roce 2021 proběhla během ledna netradičně z důvodu vládních nařízení a ohrožení zejména staršího obyvatelstva virem COVID-19. Proto nás doma nenavštívily skupinky koledníků.

Obec Drmoul v tomto roce Tříkrálovou sbírku opět podpořila, a to formou zpřístupněné kasičky na podatelně OÚ Drmoul a sbíráním příspěvků občanů až do 24. ledna 2021.

Známá kasička byla dne 25. 1. 2021 odevzdána zástupci charity, řádně spočítána a konečně zde máme výsledek za obec Drmoul:

3.889,-KČ

Zástupci charity mnohokrát děkují panu starostovi za možnost umístění kasičky na podatelně OÚ v Drmoulu a velice moc děkují za zapojení našich občanů, protože částka je úžasná vzhledem k tomu, jaká byla v lednu situace. 

V Mariánských Lázních a okolí bylo rozdáno 7 kasiček (jedna tedy drmoulská), ve kterých se postupně stejným způsobem podařilo nasbírat částku 33.563,-Kč. Další skvělá zpráva zní z on-line sbírky, kde se v našem regionu podařilo soustředit již něco okolo 10tis.Kč, informace platná na začátku února 2021.

Pokud máte možnost, lze nadále odesílat dárcovské sms nebo platby, a to dle pokynů na webové stránce https://www.trikralovasbirka.cz/ mapa